Inger Mellberg

Befattning: Strateg
Arbetsgivare: Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Ville utveckla mina ledaregenskaper och känna mig trygg i en framtida chefsroll.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Utmana mig själv att  ta tag i min svagheter för att kunna bli en bättre ledare. Skapa nätverk som jag kan ha nytta av i en framtida ledarroll.

Vad gör du om fem år?
Arbetar med verksamhetsutveckling av något slag inom samhällsbyggnad eller miljöområdet.