Jennie Malm

Befattning: Avdelningschef
Arbetsgivare: Region Halland

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
Jag blev uppmuntrad att söka av min chef och jag ville lära mig mer om ledarskap och vad det verkligen innebär, men också hur jag bäst kan använda mina egenskaper i chefsrollen. Dessutom ville jag knyta kontakter och få inspiration.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Att bättre förstå chefsrollens utmaningar och tillgångar (alltså möjlighet till påverkan och förändring) och få verktyg för ett bra ledarskap. En annan målsättning var att få tillfällen till självutvecklande reflektion i syfte att stärka mig i chefsrollen.

Vad gör du om fem år?
Om fem år är jag en erfaren och, förhoppningsvis, duktig avdelningschef som kanske börjat fundera lite på nästa steg i chefslinjen.