Katarina Einarsson

Befattning: Samordnare/ TSI
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
Jag sökte till ML för att få mer kunskap om ledarskap och utveckla min kompetens för att utföra det jobb jag har idag som samordnare/verksamhetsledare på ett så bra sätt som möjligt.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Att bli en bättre ledare och vara öppen för att ta mig an även nya utmaningar framöver.

Vad gör du om fem år?
Jag har en ledande befattning inom en kreativ verksamhet som jag kan vara med och utveckla.