Lisa Vargstam

Befattning: Lärare, specialpedagog
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag har länge varit intresserad av ledarskap och verksamhetsutveckling. Under ett medarbetarsamtal fick jag tips om utbildningen Morgondagens ledare. Jag såg att utbildningen gav goda förutsättningar till personlig utveckling inom ledarskap och ökad kunskap kring ett eventuellt kommande chefsuppdrag.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Leda andra framåt och se dem lyckas har länge legat mig varmt om hjärtat och är något jag dagligen får möjlighet att göra i mötet med elever. Tanken, nyfikenheten på att leda och verka utanför klassrummet har allt mer vuxit fram. Mål med utbildningen är att utveckla mina ledaregenskaper, få möjlighet att reflektera över vem jag är och vill vara som ledare samt tillförskaffa mig verktyg för ett eventuellt framtida chefsuppdrag. Jag hoppas även få ökad kunskap om chefsrollens utmaningar och dilemman samt hur det är att vara ledare inom den offentliga sektorn

Vad gör du om fem år?
Om fem år har jag utvecklat mina personliga ledaregenskaper ytterligare, stiftat bekantskap med chefsuppdraget och fått förtroendet att var ledare för de som verkar inom en organisation.