Marie Erge

Befattning: Bibliotekssamordnare
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag har idag en samordnartjänst med arbetsledaransvar. Trivs fantastiskt bra med det och vill i framtiden ha en chefstjänst. Morgondagens Ledare ser jag som ett steg mot det.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Morgondagens Ledare blir en utmärkt möjlighet att dels öka mina kunskaper om offentlig organisation, ledarskap m.m. och dels att utveckla mina personliga egenskaper och få djupare insikt i hur jag fungerar i en ledarroll, vad som driver mig, vilka styrkor och svagheter jag har som ledare.

Vad gör du om fem år?

Förhoppningsvis är jag chef – gärna på ett bibliotek men kanske någon helt annanstans.

Lämna ett svar