Peter Green

Befattning: Distriktsläkare
Arbetsgivare: Närsjukvården, Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag sökte till Morgondagens ledare på grund av mitt intresse för ett gott ledarskap och på grund av att mina dagliga uppgifter som läkare innefattar ledarskapsuppgifter. Jag tror mig ha bra egenskaper för att vara ledare och är mycket intresserad av att utveckla dessa. Dessutom innebär en bra ledarskapsutbildning alltid ökad självkännedom och personlig utveckling.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?

Målet med utbildningen för mig är att skaffa mig en fördjupad kunskap om modeller för ledarskap och mina personliga egenskaper samt hur dessa kan matchas på bästa sett för att jag skall kunna bedriva ett gott ledarskap och kanske även kunna ta på mig mera formella ledarskapsuppdrag som chef i framtiden. Jag vill ha flera redskap för att känna mig redo för ytterligare ledarskapsuppdrag.

Vad gör du om fem år?

Om fem år kan jag vara chef i en större eller mindre organisation/enhet på heltid eller deltid, eventuellt kombinerat med mina uppgifter som specialist i Allmänmedicin. Om rätt förutsättningar uppstår kan detta förstås ske när som helst under de kommande åren.