Andreas Gremyr

Befattning: Verksamhetsutvecklare/Psykolog

Arbetsgivare: Region Halland, Psykiatrin.

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Ser ML som ett utmärkt sätt att fördjupa kunskaper och färdigheter kring organisation och ledarskap. Att dessutom få inblick i hur regionen fungerar och lära känna personer från olika förvaltningar och kommuner är mycket positivt!

Vad har du för mål med programmet?

I arbetet med kvalitetsutveckling ser jag ett stort behov av att kunna samla expertis och kompetenser från vitt skilda områden som t.ex. Behandlingsutvärdering, forskningsmetodik, IT/Business Intelligence och nationella riktlinjer. Min önskan är att programmet skall hjälpa mig att bli bättre på att ta tillvara och samordna dessa viktiga delar på ett sätt som gynnar utvecklingen av vården för våra patienter.

Vad gör du om fem år?

Fortsätter att arbeta med att skapa förutsättningar för utveckling av vårdens kvalitet i lokala såväl som i nationella projekt. Min förhoppning är att vi då kan visa hur vårdens kvalitet förändras över tid så att resurser kan sättas in där de behövs som mest.

Vad inspireras du av?

Jag inspireras av människor som drivs av utvecklingsidéer och har ett tydligt framtidsfokus, som inte viker trots att det blir motigt. Det kan vara personer från vitt skilda discipliner men som har en sak gemensamt; att de tror på människans inneboende kreativitet och att världen kan bli ett bättre ställe att leva på för alla.

Lämna ett svar