Nina Jansson

Befattning: Gymnasielärare i matematik
Arbetsgivare: Sannarpsgymnasiet, Halmstads kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har ett stort intresse för ledarskap och personlig utveckling. Jag kände också att jag ville utveckla mig själv och mitt ledarskap för att i framtiden kunna arbeta som chef/ledare.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill utveckla mig själv och mitt ledarskap. Jag vill även skaffa mig verktyg och erfarenhet för att i framtiden kunna arbeta som chef/ledare. Morgondagens ledare hoppas jag kommer att ge mig bättre insikt i vem jag är som person, att jag får reflektera över mitt ledarskap och utveckla mina starka och svaga sidor som ledare. Jag hoppas att jag får lära mig så mycket som möjligt om ledarskap, grupprocesser, personlighetsprofiler, samt att jag kommer att få mer kunskap om regler och styrning.