Peter Johansson

Befattning: Sektionsledare/ psykiatrisjuksköterska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare då jag mer och mer dragits åt ledarskapet, samt att jag ser Morgondagens ledare som en bra plattform för personlig utveckling.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Jag ser Morgondagens ledare som en möjlighet till personlig utveckling. Dessutom hoppas jag att förvärva värdefull kunskap till att utvecklas mot en framtida ledarroll. Jag ser även att det jag får med mig från programmet är något jag kommer ha stor nytta av i min nuvarande befattning. 

Vad gör du om fem år?
Då jobbar jag med ledarskap på något sätt.