Sylvia Andersson

Befattning: Samordnare/strateg
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
Efter en tid som skolkurator började jag tänka att det vore intressant att få leda en skola med socionomens perspektiv tillsammans med en rektor med det pedagogiska perspektivet. I Falkenbergs kommun får man bara gå rektorsprogrammet om man är legitimerad lärare…. När jag pratade med min dåvarande chef och rektor om dessa tankar så rekommenderade hon in mig till ML istället.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Vad vill jag ha ut av ML? Jag vill få teorier och kunskap att koppla till mina egna tankar och funderingar kring mitt eget ledarskap och ledarskap över lag. Jag vill få en grund för fortsatt lärande och utveckling.

Vad gör du om fem år?
Jag har fått möjlighet att driva/påverka en enhet med min ledarstil inom någon verksamhet där relationellt förhållningssätt är viktigt och där jag kan påverka att fler ungdomar får en positiv skolgång och klarar gymnasiestudier. Vid sidan om driver jag arbetet med en trygg idrottskultur där fler känner sig accepterade, vågar prestera bättre och har en bättre psykosocial hälsa. Båda mina arbeten ska kunna påverka killars psykiska mående för att minska självmord och våld i samhället.