Veronica Hjelm

Befattning: Processledare inom segregation och integration
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare – ML?
Nyfikenheten väcktes när tidigare chef och ett par kollegor lyfte att de tyckte jag skulle söka till Morgondagens ledare. Jag hade bara hört talas om programmet vid det tillfället och började läsa på lite mer om vad det innehöll och kände att upplägget verkligen tilltalade mig. Det var även avgörande att möta en kollega som läst utbildningen för ett par år sedan som berättade att utbildningen hade gett honom så mycket. Kort där efter skickade jag min ansökan.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill alltid utvecklas och sträva efter att lära mig nytt och få nya perspektiv. Utbildningen ger mig tillfället att både anskaffa nya kunskaper om ledarskap generellt men även ökad självkännedom via reflektion kring mitt ledarskap. Det ger mig framförallt även tillfället till nya perspektiv och att utmanas i mina resonemang, kring både mig själv och ledarskap, i mötet med mina kurskamrater.

Vad gör du om fem år?
Då är jag i en roll där jag har möjlighet att utveckla den verksamhet jag arbetar inom samtidigt som jag även kan bidra till att skapa förutsättningar för att medarbetare mår bra och utvecklas både individuellt och som arbetsgrupp.