Yvonne Knutsson

Befattning: Administrativ handläggare
Arbetsgivare: Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Syftet med min ansökan var främst att ta tillvara möjligheten till personlig och yrkesmässig utveckling. Jag såg utbildningen som en möjlighet att öka förståelsen för ledarskapet och dess olika teorier/modeller inför ett ev. framtida ledarskapsuppdrag.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mina mål med ML är att identifiera och utveckla mina styrkor och svagheter samt reflektera kring hur jag vill uppfattas som ledare (reflektion både enskilt och i min SSL-grupp). Att få en ökad självkännedom, en ökad förståelse för ledarskapet och att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna bli en trygg, medveten och kunnig ledare.

Vad gör du om fem år?
Min förhoppning är att jag arbetar som chef/ledare, gärna i en verksamhet som befinner sig i ett uppstarts- eller utvecklingsskede.