Anna Lena Bergström

Befattning: Lärare
Arbetsgivare: 
Falkenbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag blev nyfiken och intresserad av vad programmet Morgondagens ledare skulle innebära när jag såg det i flödet och gjorde därefter en ansökan. Detta eftersom jag arbetat inom förskolans värld under över trettio år och kände att jag ville vidareutvecklas. Skulle en chefs/ledarroll vara en väg mot nya spännande arbetsuppgifter?

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag har ingen tydlig målbild av att delta i programmet, men ser det som en möjlighet till personlig utveckling på många plan. Jag vill stärka sidor och få mer kunskap om mig själv, kunskapsutbyte med andra deltagare och få mer kunskap om hur det är att vara chef/ledare inom offentlig sektor.