Anna Samuelsson

Befattning: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Arbetsgivare: Hylte kommun

Vad har du för mål med att vara med i programmet?

Vad gör du om fem år?