Camilla Karlsson

Befattning: Nämndtjänsteman
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Min chef tipsade mig om programmet. Jag upplever att jag har kommit till ett vägskäl i min utveckling och förhoppningen är att programmet ska hjälpa mig att göra vägen framåt lite tydligare.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att utforska ledarrollen på djupet tillsammans med resten av deltagarna och alla kompetenta handledare och föreläsare. Att fortsätta utvecklas och på sikt ta en mer formell ledarroll.

Vad gör du om fem år?
Om fem år hoppas jag att jag haft en ledande roll i några år. Jag brinner för frågor som rör samhällets utveckling och tror därför att jag fortfarande finns i offentlig sektor. Jag arbetar i en verksamhet där jag kan fortsätta att utmanas och utvecklas. Jag arbetar på en övergripande nivå med samhällsfrågor och med att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och medarbetare.