Caroline Johansson

Befattning: Fysioterapeut
Arbetsgivare: Rehabenheten, Falkenbergs Kommun
Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Ledarskap har varit ett stort intresse ända sedan högstadietiden och sedan dess har jag ägnat mig åt att studera ledarskap genom att läsa litteratur, iaktta och lyssna på ledare och deras erfarenheter, utbildat mig genom gymnasie- och högskolekurser samt utöva ledarskap i flera olika sammanhang. Det är dock först nu som jag har känt mig redo för att ägna mig åt ledarskap på heltid och därför valde jag att söka till Morgondagens Ledare. Jag sökte i hopp om att få chansen att utvecklas i rollen som ledare och förbereda mig ytterligare inför kommande uppdrag. Jag har dessutom hört från tidigare deltagare att Morgondagens Ledare var väldigt bra, höll hög nivå samt var givande och utvecklande. Hittills kan jag bara instämma i att det verkligen är ett välutvecklat program och en lyckad satsning som jag är oerhört tacksam för att få vara en del av.  
 
Vad har du för mål med att vara med i programmet?
·         växa, utvecklas och utmanas som person, medmänniska och ledare.
·         bli ännu mer förberedd inför ledaruppdraget.
·         bygga ut mitt nätverk.
·         att dela ledarskapsintresset med likasinnade.
·         att landa i en ledarroll på heltid.
 
Vad gör du om fem år?
Jag arbetar med ledarskap på heltid. Jag engagerar, stöttar, utvecklar och utmanar människor i deras vardag och bidrar med att göra skillnad i både stort och smått.