Cecilia Jimgren

Befattning: Specialistläkare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till Morgondagens Ledare då jag är nyfiken på ledarskap, gruppdynamik, personalfrågor och organisation.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mitt mål med programmet är att genom föreläsningar och diskussioner få en tydligare bild av hur jag vill vara som ledare samt att få ett kontaktnät, hjälpmedel och förutsättningar till att bli en bra ledare.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag hel- eller deltid i en ledande position. Troligtvis arbetar jag även kliniskt deltid för att inte förlora kompetens som läkare.