Charlotte Tengdahl

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Programmet, Morgondagens Ledare har mycket gott rykte, en bra ansökningsprocess som motiverar till att söka och en spridning som gör den attraktiv. Kollegor som gått utbildningen har fått en ”knuff” i den utvecklingsriktning de önskat, detta har motiverat mig att söka.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill förkovra mig i allt som har med ledarskap men också chefsskap att göra. Jag hoppas också att programmet ger ett kontaktnät samt insyn i olika typer av verksamheter.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag som skolledare. Jag vill ta ytterligare ett steg i arbetet för hållbar utveckling, min målsättning är att jag från en ledande ”position” med tydlig hand ska kunna sätta min prägel på hållbarhetsarbetet.