Det är i mötet det händer

I en sal med vita väggar och en fantastisk utsikt över Ringenäs sitter jag och mina 14 nya kurskamrater. Nyfikna och förväntansfulla. Dagen vi väntat på är kommen och så möts vi här. Med helt olika bakgrund och förutsättningar men med samma brinnande längtan och förväntan. Tillsammans utgör vi deltagarna i Morgondagens Ledare 2018 höst edition. Mina 14 kommande bollplank för framtiden.

Och det är här – i mötet – som det händer.

Resan i personlig utveckling som vi längtat efter och sett fram emot. I form av föreläsningar och diskussioner i storgrupp men kanske framför allt i de mindre SSL grupper där vi får möjlighet att möta varandra på ett djupare plan. Hur hamnade vi här? Vem har format oss till att bli den vi är och vad har gjort det möjligt att mötas just här och nu? Tillsammans. För att utforska vart vi vill nå framöver. En fantastisk förmån och möjlighet att utvecklas i mötet tillsammans.

Jag är barnmorska ut i fingerspetsarna, i knopp och själ, ja i varje cell av min kropp. Länge trodde jag att det inte fanns någonting annat i världen som jag skulle vilja göra mer än just det. Inte som förlösande, det var inte för mig, även om det är fantastiskt att få vara med i det ögonblicket när föräldrar får träffa sitt barn för första gången. Det första mötet med en helt ny människa. Hjärtat som slår lite fortare, blossande kinder och en stor portion ödmjukhet för att det är där det händer. Det magiska mötet. Med hela världens alla känslor i ett och samma ögonblick.

För mig var det inte det akuta som lockade utan kontinuiteten. Att möta en person där hen befinner sig med allt som det ögonblicket och situationen kräver. Ibland för ett enda kort möte och ibland över tid som under en graviditet. Att få följa med en bit på vägen. Det är i mötet som det händer. Magin – Barnmorskemagin. Den fantastiska känslan när det blir lyckat. Kvinnohälsovården erbjöd mig möjligheten till fantastiska möten med människor.

Men förutom att vara barnmorska så är jag är också nyfiken. Nyfiken på mig själv och hur jag är som ledare. Hur skulle jag fungera i uppdraget att motivera framåt, lyfta så väl gruppen som varje enskild individ. Att se och möta människorna som jag arbetar med. För det är i mötet som det händer.

En av de första dagarnas föreläsning beskrev hur jag genom att möta och ha ett uppriktigt intresse för andra människor kan bygga bättre relationer med dem. Att på detta vis skapa ett gott ledarskap. Beskrivningen tilltalade mig starkt. För det är så jag tänker och fungerar. Mötet är viktigt, bemötandet är allt. Det är det enda som vi alltid själva kan påverka oavsett förutsättningar och/eller dagsform. När vi är närvarande och bygger relationer. Ser och lyfter. Det är då vi blir bra tillsammans.

Under djupintervjun fick jag frågan varför jag ville bli morgondagens ledare. Egentligen hade jag inte riktigt tänkt så långt. Det var inte ledare jag ville bli. I alla fall inte när jag drömde om barnmorskeriet. Men efter att ha tänkt efter en stund så kom den starkaste känslan av dem alla.

För att jag vill vara med och leda morgondagens mödravård/kvinnohälsovård. Framåt! Där alla blir sedda och bemötta. Från patienter till kollegor och samarbetspartners. Där alla som arbetar får bästa förutsättningarna som de behöver för att få det bästa tänkbara mötet.

För det är ju där det händer.
I mötet.

Magin – människor emellan.