Fredrik Mattsson

Befattning: Stödpedagog
Arbetsgivare: Varbergs Kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Främsta anledningen till att jag sökte utbildningen var att jag sökte möjligheter till en förändring och nya utmaningar.

Vad har du får mål med att vara med i programmet? 
Jag har alltid varit intresserad av människor, beteenden och gruppens/individens inverkan på arbetet och vill få mer kunskaper kring detta. Med tidigare erfarenheter och dessa kunskaper kommer förutsättningarna för att bli en ledare öka.

Vad gör du om fem år?
Arbetar i en kommunal verksamhet med ledande befattning.