Jenny Lind Hartvigsson

Befattning: Utvecklare/Projektledare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte för jag alltid haft ett intresse för ledarskap och gruppdynamik, vilket jag fått möjligheten att arbeta med i min roll som projektledare, men kände att det var dags att utveckla mitt ledarskap och undersöka vad ett chefskap skulle innebära för mig.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål med programmet är att lära känna Region Hallands olika verksamheter bättre och skapa mig en förståelse för ledarskap i politiskt styrda organisationer.

Vad gör du om fem år?
Jag skulle sannolikt inneha eller kanske till och men redan innehaft och avslutat en chefsbefattning inom en offentlig verksamhet. Men, framför allt har jag roligt, samt är inspirerad och utmanad i den rollen jag har!