Johan Ahlberg

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag ser att utbildningen erbjuder goda möjligheter att utvecklas som medarbetare och potentiell chef. Att söka och få vara med i Morgondagens Ledare är ett naturligt steg i min professionella utveckling.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Målet med min medverkan i Morgondagens Ledare är att medvetandegöra och utveckla mina förutsättningar och egenskaper för att bli en bättre medarbetare och möjlig ledare i framtiden. Ledarskap i olika sammanhang har funnits med mig i många år och jag hoppas genom denna utbildning få verktyg att utveckla och forma dessa egenskaper.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag fortfarande i ”demokratibranschen”, förhoppningsvis i en ledarroll.