Johanna Fredriksson

Befattning: Arbetsmarknadscoach
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag ser utbildningen som en utveckling för mig själv både i arbetslivet och privat. Utbildningen ger mig fler verktyg och mer kunskaper som gör att jag kan utveckla mitt ledarskap än mer.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att få redskap och mer kunskap samt en inblick i vad ledarskap innebär. Att med stöd av utbildningen och kurskamrater förbereda mig inför en framtida ledarroll. Att få möjlighet att lära mig mer om mig själv, att få reflektera och våga utmana mitt sätt tänka, vara och resonera på. Att få möjligheten att reflektera över mitt ledarskap.

Vad gör du om fem år?
Jag drivs av utmaningar och att utvecklas och om 5 år ser jag mig själv i en ledande roll där jag får stötta andra att utvecklas och där jag får möjlighet att utveckla den verksamhet jag arbetar i.