Julia Olsson

Befattning: Utbildningssamordnare
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare för att fortsätta utvecklas inom ledarskap och för att få en djupare förståelse för mina styrkor och svagheter i en ledarroll. Jag drivs av att arbeta med människor och att se hur olikheter kan stärka varandra och arbeta utvecklande ihop.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill bygga på min kunskap och kompetens inom ledarskap och samtidigt få ett nätverk med andra som hanterar samma frågor i vardagen.

Vad gör du om fem år?
Om fem år hoppas jag kunna vara en trygg, inspirerande och utvecklande chef.