Karolina Johansson

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har varit nyfiken på Morgondagens Ledare under en tid och efter att bytt arbetsplats så kände jag att det var dags att ta steget och skicka in min ansökan, och här är vi nu en liten bit på väg i programmet. Jag sökte till Morgondagens Ledare för att jag tycker om nya utmaningar och jag ser det som en vinst att möta många olika människor som har liknande ambitioner för framtiden.
I nuläget arbetar jag just nu som förskollärare och hoppas på att genom programmet utvecklas i mitt ledarskap för att komma ett steg närmre mitt mål!

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag vill utvecklas i mitt ledarskap, få insikter hur jag är som ledare och kunna få med mig verktyg som jag i framtiden kan använda inom min yrkesroll.

Vad gör du om fem år?
5 år från nu så har jag nått mitt framtidsmål, jag är rektor!
Jag har fått en tjänst som biträdande/ eller rektor och har tagit steget in i rektorsutbildningen för att ytterligare bredda mina kunskaper och förmågor.