Katrine Pettersson

Befattning: Gymnasielärare
Arbetsgivare: Varbergs kommun 
 
Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Egentligen så har tankarna på att lyfta blicken och gå vidare i min yrkeskarriär pågått en tid och när en person uppmanade mig att söka ML blev jag peppad.  Jag tycker att programmet har ett bra upplägg som ger inblick i hur det är att arbeta som chef/ledare. 
 
Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Självklart hoppas jag att programmet ska utveckla mina ledaregenskaper och bana väg för framtida chefsjobb. Det är en unik chans att få syn på sina styrkor och svagheter tillsammans med andra. Jag vill stärka förmågan till självinsikt och öka förståelsen för andra.
 
Vad gör du om fem år?
Om fem år jobbar jag förhoppningsvis i en ledande befattning med utvecklingsfrågor som får människor att växa.