Lena Järkendal Samuelsson

Befattning: Biomedicinsk analytiker och kvalitetssamordnare för vår ackrediterade verksamhet
Arbetsgivare: ADH, klinisk patologi och cytologi

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har arbetat med ledning och samordning av mindre grupper under flera år och tycker att det är ett roligt jobb. Eftersom jag har saknat formell ledarkompetens ville jag genom att söka till morgondagens ledare skaffa mig det samtidigt som denna kurs ger mig en utvecklingsmöjlighet att även kunna bli chef på riktigt.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill bli en motiverande ledare och få en större kunskap och förståelse för ledarskapets processer, så att min kommunikation och mitt agerande stödjer ett bra och givande arbetssätt i en grupp.