Linnea Ekstrand

Befattning: Socialsekreterare
Arbetsgivare: Hylte kommun

Varför sökte du till ML?
Jag sökte till Morgondagens ledare då både min chef och mina kollegor uppmuntrade mig att söka samt som jag känner mig redo att ta nästa steg i min personliga och yrkesmässiga utveckling.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag ser Morgondagens ledare som en möjlighet att få värdefull kunskap till att utvecklas mot en framtida chefsroll. Mitt mål med att vara med i programmet är att utveckla mig själv och mina ledaregenskaper samt få verktyg och fördjupad kunskap i att arbeta som chef i en offentlig organisation.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag förhoppningsvis som en inspirerande chef som med hjälp av mina medarbetares styrkor och kompetenser driver en framgångsrik verksamhet.