Malin Götesson

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Programmet tilltalade mig. Jag tycker att ledarskap och gruppdynamik är superroligt! Det kändes som en bra start på nästa steg i yrkeslivet!

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
För mig är det ett unikt tillfälle att lära mig mer om mig själv, se mina styrkor och svagheter och lära mig hantera dessa på rätt vis i mitt ledarskap. Att få kunskap att hantera olika situationer och olika grupper. Jag hoppas och tror på att få kunskap/erfarenhet som kan hjälpa mig i framtida arbeten.

Vad gör du om fem år?
Jag hoppas på att arbeta på en ledande befattning inom offentlig verksamhet- troligtvis med inriktning på kost!