Maria Kärngren

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har alltid haft en dragning mot ledarskap och verksamhetsutveckling och har hört gott om detta program från andra genom åren. Då ledarrollen alltid lockat mig sökte jag för att få lära mig mer om det uppdraget och om mig själv; mina styrkor och utvecklingsområden.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag ser fram emot att få växa in i rollen som ledare, att få till mig ny kunskap, reflektion kring min egen ledarroll. Jag ser även fram emot möten med nya människor som kan ge nya perspektiv, inspiration och att vi kan få vara stöd för varandra under denna process.

Vad gör du om fem år?
Då hoppas jag att jag arbetar som chef för en mindre verksamhet där jag får vara med och leda, inspirera och utveckla såväl verksamhet som medarbetare.