Morgan Bengtsson

Befattning: Specialpedagog
Arbetsgivare: Halmstad Kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare för att jag är intresserad av ledarskapsfrågor. I utbildningen Morgondagens ledare tänker jag att utbildningen kommer att ge mig bättre insikt i vem jag är som person, särskilt kopplat till min roll på min arbetsplats. Sedan tänker jag att efter denna utbildning har jag en bättre bild av om jag i framtiden vill arbeta som chef eller inte.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Att lära mig så mycket som möjligt om ledarskap, grupprocesser, olika faktorer som påverkar klimatet på en arbetsplats samt att få mer kunskap om regler och styrning som exempelvis arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vad gör du om fem år?
Om jag bestämmer mig för att jag vill arbeta som chef tänker jag att jag om fem år arbetar som rektor.