Jens Otterdahl Holm

Befattning: Ekonom
Arbetsgivare: Varbergs kommun

 

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Att jobba som ledare i offentlig organisation är spännande. Det ställer stora krav på social kompetens och lyhördhet. En offentlig verksamhet är demokratiskt styrd och påverkansvägarna från ide till resultat är många och i denna miljö stortrivs jag och vill fortsätta utvecklas. Därför sökte jag ledarskapsprogrammet.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Mitt mål är att utveckla mina svaga sidor och förstärka de bra. Jag hoppas även att programmet skall hjälpa mig att reflektera över mitt sätt att agera i olika situationer.

Vad gör du om fem år?

Då arbetar jag inom en politiskt styrd organisation med personal- och resultatansvar.