Josefin Alström

Befattning: Utvecklare
Arbetsgivare: Regionkontoret, Region Halland

 

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag ser programmet som en möjlighet att utforska ledarskapet ur olika perspektiv, både teoretiska och praktiska. Jag ser det också som en möjlighet att möta och inspireras av andra människor som också har det intresset, och där vi tillsammans kan lyfta varandra.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Jag hoppas kunna få nya insikter om hur människor på bästa sätt leder och leds utifrån det uppdrag vi har, och givetvis nya insikter om mig själv, både som person och i min yrkesroll. Jag hoppas också kunna bära med mig praktiska verktyg att använda i lednings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

Vad gör du om fem år?

Jag drivs av förändring och utveckling, och vill absolut arbeta med det i någon form av ledande position. Det är definitivt det jag gör om fem år.