Sara Jakobsson

Befattning: Exploateringsingenjör
Arbetsgivare: Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun


Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Jag sökte till programmet för att utveckla mina egenskaper som ledare. Efter att ha arbetat en längre tid i kommunen och fått erfarenhet av arbetsuppgifterna samt organisationen, vore det ett steg i min personliga utveckling att gå vidare och leda och motivera andra i sitt arbete.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Jag vill få ökad kunskap och kompetens om organisation och ledarskap, men också göra en personlig resa och utveckla mina egenskaper som ledare.

Vad gör du om fem år?

Arbetar på en ledande position med ambitionen att få ut det bästa från de enskilda individerna och gruppen som helhet.