Per Johansson

Befattning: Verksamhetscontroller
Arbetsgivare: Region Halland, Hallands Sjukhus

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Det verkade vara en bra möjlighet för mej att för att utvecklas professionellt

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att få mer kunskap kring ledar- och chefskap. Teoretisk men framförallt praktisk.

Vad gör du om fem år?
Arbetar som chef inom den offentliga vården.

Läs Per Johansson blogginlägg här!