Peter Roswall

Befattning: Utvecklare, RGS IT/Teleservice
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Tanken att söka till ML kom från början från en medarbetare inom RH. Efter att ha fördjupat mig i upplägget kände jag att det var något som intresserade mig.
Jag ser direkta kopplingar till mitt nuvarande uppdrag där jag skall ansvara för och stötta en arbetsgrupp. Jag vill göra det på absolut bästa sätt och bli bättre på det över tiden.
Samtidigt är det viktigt för mig att känna att det finns en väg vidare på sikt och då ser jag ML som en sätt att skapa bra förutsättningar för det, för mig.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag har som mål att utvecklas som person och inom mina nuvarande arbetsuppgifter och ansvarsområden, men också att stå bra rustad för att anta nya utmaningar när de kommer. Jag vill också få en bättre förståelse för vad ledarskap i en offentlig organisation innebär och nätverka och byta erfarenheter med andra med liknande uppdrag och utmaningar.

Vad gör du om fem år?
Jag arbetar fortfarande kvar inom regionen men med andra arbetsuppgifter och nya utmaningar, gärna i en ledande roll där jag har möjlighet att ansvara för en verksamhet och vidareutveckla den och människorna i den.