Ralph Eriksson

Befattning: Intensivvårdssjuksköterska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
För att skapa förutsättningar för mig själv att i framtiden kunna axla en ledarroll eller att vara drivande i förändringsarbete inom organisationen.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Att utveckla mina starka och svagare sidor. Bli mer medveten om och hur jag kan förändra mig själv och mitt beteende för att bli en bättre ledare. Framtiden är oviss, men har en önskan om att kunna påverka/förändra vården mer än vad som är möjligt i min nuvarande position.