Tid för reflektion

Av Maria Melltorp

Hela ML har det funnits som en röd tråd. Tid för reflektion, självkännedom och utveckling. Vilket fantastiskt år att få djupdyka i sina egna tankar och kloka samtal med andra. Det är lite som att vara guldgrävare. Man silar, sköljer, vaskar, skakar och letar. Plötsligt efter mycket slit och möda ser man något glimma till – ett guldkorn i sanden. Vilken härlig känsla!

De senaste veckorna har dock tiden både rusat och stått still samtidigt. Covid-19 har gjort att jag hamnat i något slags tidsvakuum även fast arbetsplatsen är under press och oro. Informationsflödet går i raketfart, det är snabba beslut och omställningar. Även detta väcker såklart reflektion. Hur är det att arbeta som ledare i kris? Vad är avgörande framgångsfaktorer?  Något som varit återkommande i ML är så basic men ändå viktigt, nämligen bemötande. Mycket har sin grund där, både nöje och missnöje. Förmåga till flexibilitet, nytänkande och prioriteringar är såklart också något som genomsyrar.

Sist men inte minst tänker jag att kommunikation är centralt. Att kunna förmedla ett budskap som bidrar till att skapa mod, trygghet och hopp. Allt går inte att förutse men att ha god kommunikation och bemötande kan vara avgörande i svåra tider. Vi gör något tillsammans. ML har gett mig tro på att ledarskapet är möjligt och att det är en otroligt inspirerande uppgift. Även i komplexa situationer som den vi befinner oss i nu är det tydligt att ledaren/chefen inte står själv utan att det är samarbetet och alla delar som bildar en helhet som gör att vi tar oss framåt. Det är då jag känner och inser att jag kan och jag vill.

Jag närmar mig slutet av ML och ska som sista uppgift vid vår sista träff presentera en målbild. För någon som älskar att planera finns såklart redan plan a, b, c, d, o.s.v. Det har dock blivit tydligt för mig att en av mina största drivkrafter är viljan och nyfikenheten på att lära nytt. Så min slutreflektion är att det kanske ändå inte är målet som är det viktiga utan resan och lärandet. Alla möten med människor som det genererar. Alla erfarenheter som berikar. För nog är det dem som varit det bästa med ML, alla deltagare deras berättelser, tankar, skratt och glädje. Energin av att mötas tillsammans, ha en gemensam idé och nyfikenhet på framtiden. Vi ses där! Framtiden är snart här.