Ur det hemska kan det komma något bra

Av Annika Lindblad

Vad är en bra ledare? Inget kan väl så som den kris vi nu går igenom skilja agnarna från vetet. Här bevisas gång på gång hur den som är en bra chef/ledare har kapacitet att hjälpa sin grupp igenom den oro, stora frånvaro och kanske ekonomiska svårigheter som alla arbetsplatser går igenom dessa dagar. Mitt deltagande i Morgondagens Ledare har, inte helt förvånande, fått mig att börja studera och analysera alla chefer jag har runt omkring mig och wow vilket tillfälle detta är att verkligen se det vi diskuterat på träffarna in action och att lära mig hur jag som ledare antingen kan hjälpa eller stjälpa min grupp i orostider.

Vid ett tidigare ML-tillfälle pratade vi om hur en bra ledare ska agera i olika situationer som kan uppstå på en arbetsplats, och hur lång tid det tar att bygga upp ett förtroende hos sina medarbetare och sin organisation – samtidigt som det kan ta ett ögonblick att förlora detsamma.

Min helt ovetenskapliga analys av mina iakttagelser hittills är att en ledare med hjälp av tydlighet, lugn och ödmjukhet kan hjälpa sin grupp genom alla svårigheter och samtidigt hjälpa den att till och med komma stärkt ur dem på andra sidan. Jag hoppas att det vi alla går igenom på våra arbeten och i våra arbetsgrupper just nu kan forma mig till att bli en riktigt bra ledare, att ur detta hemska kan det komma något bra och att de jag leder i framtiden får dra nytta av både mitt deltagande i Morgondagens Ledare och av de erfarenheter av bra och mindre bra ledarskap jag får nu.