April 2018

Så här några veckor in i Morgondagens ledare tänker jag på hur glad och tacksam jag är över att jag fick chansen att bli utvald och få gå programmet.
Det som började lite trevande på startinternatet, mitt i det vintriga Ringenäs, har nu utvecklats till att bli en betydelsefull och viktig del av mig och för min utveckling.
Samtalen i SSL-gruppen har betytt mycket för att jag skulle våga ta steget mot att söka, och få en ny tjänst som förskolechef, efter att ha arbetat över 30 år som förskollärare.
Det häftiga är att flera av de fantastiskt inspirerande personerna ii min SSL-grupp också är på väg mot nya arbetsuppdrag. Vilken kraft som skapas i dessa möten, mellan engagerade och duktiga människor, som lotsas fram av en kunnig och ödmjuk samtalsledare.
På fredag börjar min spännande jobbskuggning, och jag tror och hoppas, att det kommer att ge mig nya och fördjupade insikter om hur jag vill vara som chef och vad jag behöver göra för att komma dit. Nu börjar äntligen våren spira, och jag ser mig själv knoppas, växa och utvecklas som blommorna ute. Jag kommer att behöva näring, sol och vatten, och det är jag förvissad att jag får av min SSL-grupp, av föreläsarna i programmet, av min chef och av chefen jag jobbskuggar.