April 2018

Så här några veckor in i Morgondagens ledare tänker jag på hur glad och tacksam jag är över att jag fick chansen att bli utvald och få gå programmet. Det som började lite trevande på startinternatet, mitt i det vintriga Ringenäs, har nu utvecklats till att bli en betydelsefull och viktig del av mig och Läs mer …