Åsa Vester

Befattning: Miljöingenjör
Arbetsgivare: Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)


Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Det ömsesidiga spelet mellan människor och min roll och påverkan i detta samspel intresserar mig. Jag är även nyfiken på och intresserad av att ta en ledarroll i framtiden. Eftersom programmet morgondagens ledare ger mer kunskap
om hur man själv fungerar som individ och i grupp samt hur det egna agerandet påverkar andra och allt med fokus på ledarrollen var det självklart för mig att ta chansen att vara med i programmet.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Jag förväntar mig att får lära mig massor om mig själv och om hur vi människor fungerar. Dessa kunskaper kommer jag har stor nytta av både yrkesmässigt och privat.

Vad gör du om fem år?

Jag har ett intressant och utvecklande arbete på en härlig arbetsplats bland fantastiska människor.

Lämna ett svar