Att lära och utvecklas med andra

Denna utbildning ger en lyx i vardagen genom att bland annat få tid till diskussioner om ledarskap och grupprocesser men det jag värderar högst är tiden för självreflektion. Även jag har påbörjat mitt lärkontrakt (där man strukturerar upp vad man har för mål att utveckla under utbildningen) och börjat skuggning av ledare. En sak som jag upptäckte tidigt är hur värdefullt det är att lära och utvecklas med andra.

I övningar som vi gör i utbildningen får man höra andra deltagares värderingar och fördomar. I våra SSL-grupper får vi ta del av varandras innersta funderingar, livserfarenheter men också rädslor och svåra saker i både arbetslivet och livet i övrigt. Under skuggningen av ledare har jag fått möjligheten att vara en del av en väldigt inspirerande och innovativ ledares vardag. Inte nog med det så har jag ett otroligt gäng på hemmaplan som jag är arbetsledare för, som dagligen får mig att utmanas och utvecklas.

Detta gör att jag inser att det är i mötet med andra som man kan lära sig som mest. Att tänka på att varje person som du möter ger dig någon typ av lärdom, så väl om det är en positiv eller negativ sådan. Detta är en förmåga som verkligen får en att växa som person! Min senaste chef fick mig även att inse att det är när vi tar fördel av varandras förmågor, erfarenheter och kompetenser i gruppen som vi blir som allra bäst – Tillsammans som ett team.

Jag anser att det sistnämnda är något av det viktigaste att lära sig som ledare men också det som kan vara svårast men något som jag, med ödmjukhet, vill lära mig mer av. Nu är det några månader kvar av utbildningen och jag ser fram emot vad tiden mer kan erbjuda.

Glad påsk till er alla!