Värdegrundsbaserats och inkluderande ledarskap

Utbildningen Morgondagens ledare berikar på många olika sätt. Inte minst genom att vi deltagare får vidga våra synfält och se saker ur olika perspektiv. Kopplat till forskning och olika teorier får vi reflektera kring värdegrundsfrågor och vad som kännetecknar bra ledarskap. Vi får möjlighet att tillsammans med andra reflektera över oss själva för ökad självmedvetenhet. Värdegrund, självmedvetenhet och självledarskap är begrepp som genomsyrar utbildningen – ju mer jag vet vem jag är och var jag står ju lättare är det att leda andra.

Att få lyssna till föreläsare på Synapsen, ledarskapsdagar i Tylösand, gjorde mig glad och inspirerad. De värden som Morgondagens ledare förmedlar bekräftades av flertalet föreläsare. På olika sätt beskrevs vikten av värdegrundsbaserat och inkluderande ledarskap, att som ledare förtjäna sin roll genom att vara en förebild och skapa förtroende, att ord och handling behöver stämma överens. Men också vikten av att skapa en ”anda” för att lyckas nå goda resultat och att varje medarbetare ska känna sig som en betydelsefull del i pusslet mot gemensamma mål.

Azita Shariati (VD för Sodexo Nordics, ett bolag som omsätter 7 miljarder och med 11 000 anställda, med utmärkelser såsom Sveriges bästa chef, Årets direktör och Näringslivets mäktigaste kvinna) talar om vikten av att arbeta med företagets kultur. Kulturen innefattar gemensamma normer och värden, övertygelser, attityder, sätt att tänka, kommunicera och agera, verksamhetens ”anda”. Strategier såsom struktur, mål och resultat har betydelse men Azita beskriver företagets anda som avgörande. Detta i enlighet med Mikael Wallteg, förändringsledare bakom Systembolagets förändringsresa ”från botten till toppen”, som också beskriver vikten av att involvera och engagera medarbetare, skapa delaktighet, vara tydlig med mål, ge struktur och strategisk plan, visa tillit och fördela ansvar. Det innebär att samla kraften i en gemensam riktning och hitta verksamhetens själ. Även föreläsaren Ali Riabacke betonar betydelsen av att skapa en kultur där människor känner glädje och mening, där de blir sedda och vågar göra fel samt där människor växer och vill samarbeta. Glädje och mening var verkligen något vi deltagare kände när vi lyssnade till Alis föreläsning, skratten var höga och många. Berättelserna fängslade och orden etsade sig kvar. Kanske viktigast av allt och med vilket jag avslutar:

Gör det du kan, med det du har, där du är!”