Värdegrundsbaserats och inkluderande ledarskap

Utbildningen Morgondagens ledare berikar på många olika sätt. Inte minst genom att vi deltagare får vidga våra synfält och se saker ur olika perspektiv. Kopplat till forskning och olika teorier får vi reflektera kring värdegrundsfrågor och vad som kännetecknar bra ledarskap. Vi får möjlighet att tillsammans med andra reflektera över oss själva för ökad självmedvetenhet. Läs mer …