Att se helheten som större än summan av delarna

Av Helena Morténius

Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen!

Dag Hammarskjöld

Känslan av stor tacksamhet är det första som uppfyller mig när jag tänker på starten av Morgondagens Ledare 2020. Att det är just jag som har fått privilegiet att få ta till mig ny kunskap och vidareutvecklas i mitt chefs- och ledarskap. När min chef pushade mig att söka, och när jag sedan tog mig igenom ansökningsprocessen för att få en av de åtråvärda platserna, var glädjen och nyfikenheten stor. Jag har alltid varit intresserad av förändring och försökt hitta förbättringar i allt; från att främja nytänkande hos medarbetare till nya arbetssätt med sammanhängande vårdprocesser. Som forskare har jag alltid varit intresserad av nyttan och effekten för målgruppen. I mitt ledarskap har det handlat om att stötta, visa vägen, att reflektera och få dem att tro på sig själva. Ett nytt kapitel i mitt liv ligger nu framför mig och en 8-månaders spännande resa har precis börjat.

Vid vårt första gemensamma möte fick vi ta del av ”Förändringens fyra rum” i förändringsprocessen (nöjdhet, självcensur, förvirring och inspiration), något jag tidigare testat på en arbetsplats. Det som var intressant denna gång var att vi alla 14 deltagare själva fick beskriva ”var våra medarbetare på respektive arbetsplats befann sig”. De flesta ansåg att dessa var i självcensur/förvirringens rum, delvis på grund av rådande förändringar med omorganisationer, chefsbyten etc och endast fåtalet i inspiration/nöjdhetens rum.

Den ständiga förändring som sker på arbetsplatserna, där man säger sig aldrig komma till ro är något som vi kommer att få leva med framöver. Jag anser att det är viktigt i denna situation att försöka vara en trygg ledare som kan visa vägen och, med en stor förståelse för olikheter i medarbetarskaran, kan ta gruppen igenom nya förändringar i våra komplexa organisationer. Alla måste gå igenom rummen/faserna precis som i en läkningsprocess men det gäller att inte bli kvar och bli statisk i ett av rummen utan se det som en process för att gå vidare. Ett sätt är att försöka ha högt i tak men med konstruktiva diskussioner, jobba med gemensamma normer och värderingar i den viktiga organisationskulturen. Det gäller att hitta de informella ledarna, leda dem på rätt spår, men också stötta de som ”gasar” och lyssna till de som ”bromsar”, båda har en given plats men behöver vägledning. Det viktigaste är nog att hitta viljan och samtidigt glädjen i att sträva mot samma gemensamt satta mål för verksamheten. Genom att lyfta blicken och försöka se helheten kan man komma vidare. Dag Hammarskjölds visa ord att fokusera på horisonten är ett sätt som jag har haft med mig i kontakt med många grupper. Ska bli spännande att se hur vi i programgruppen utvecklas tillsammans och lyfter blicken mot målet att bli Morgondagens Ledare!