Det finns ett före och ett efter

Av Anna Kullman

Vissa händelser i livet blir mer avgörande för framtiden än andra. Händelser som formar en som människa. Dels genom törnar man får av svåra, tragiska händelser som stora förluster, olyckor, sjukdomar eller sorger. Dels genom överväldigande, lyckliga händelser som att bli förälder eller att klara en till synes för stor utmaning.

Det finns också de där medelstora händelserna som hade kunnat passera utan att göra stora avtryck. Men om man vågar ge sig hän, vara totalt närvarande och satsa kan även dessa förändra oss. En relation, en resa, en insikt. Så blev min utbildning till lärare.

Mot slutet av första terminen kände jag mig mer och mer nedslagen av att en del av det jag tidigare trott var bra och sant inte längre verkade vara bra och sant. Det var en hård insikt och jag valde mellan att hoppa av eller se på krisen på ett konstruktivt sätt, dvs att våga utvecklas och se på historia och framtid på nya sätt. Där och då föddes mitt driv att alltid vilja utvecklas, aldrig stanna av. Att studera till lärare gav mig enormt mycket ny kunskap om livet, människor, relationer, etik, pedagogik och oändligt mycket mera. Många år senare bär jag fortfarande med mig insikter och lärdomar från mina år på lärarutbildningen, t.ex. psykologilärarens mantra på finlandssvenska: ”Alla har sina goda skäl till varför man gör som man gör.” De orden har gjort mig nyfiken på andra människor, små och stora. Vad är det för skäl som får människor att känna, tänka och handla på olika sätt? Vilka skäl har jag? Jag blev förändrad i grunden.

Efter 14 år i yrket har jag nu har tagit steget att börja tänka på en ny roll, kanske inom skolorganisationen. Genom Morgondagens Ledare rustar jag mig för ett eventuellt framtida chefsuppdrag. Jag ger allt jag kan för att få ut mesta möjliga av denna chans. Under dessa månader har jag fått nya, värdefulla kunskaper och tid att reflektera tillsammans med andra som är lika engagerade som jag. Att reflektera över de nya kunskaperna tillsammans med dessa kloka, nyfikna, modiga människor, det är just det som är på väg att förändra min framtid.

Vi är nu på väg mot slutet av vår tid i ML och jag har en stark känsla av att det i mitt liv kommer finnas ett före och ett efter ML.