Balans är viktigt för mig

”Do it with passion or not at all” heter bilden ovan. Jag hittade den först när jag skulle ha en bild för att illustrera mina tankar i den här texten. Och den titeln är så passande, både för den här texten och för hur jag ser på mina åtaganden och mitt liv. Att göra det Läs mer …