Från chef till ledare

Under tiden på Morgondagens Ledare har jag börjat fundera på vad jag vill göra, marken under börjar gunga och det var precis så vi fick det förklarat att det skulle kunna bli. Vi lär oss om kommunikation, grupprocesser, bemötande, och mycket mer. Vi får till oss vad som kännetecknar ett gott ledarskap detta kopplat till Läs mer …