Nu är vi halvvägs! Häftigt!

Tror inte att jag någonsin sett fram emot nästa utbildningstillfälle så som sedan jag började min resa tillsammans med Er på ML. Tror aldrig att jag betraktat människor på det viset som jag betraktar ER, mina framtida chefskollegor. Hade ett stort behov i början av att identifiera våra likheter. Att förstå varför just vi blev Läs mer …